• مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

  مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

  38 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل 2-1 ادبیات موضوع. 8 2-2 تاریخچه یارانه در ایران. 9 2-3 آثار اقتصادی یارانه. 9 2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها10 2-5 طبقه بندی یارانه. 10 2-6 هدفمندی یارانه ها11 2-7 روش های هدفمندی و جایگاه شناسایی در هر یک از آنها13 2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری.. 13 2-7-2 هدفمندی اجتماعی.. 13 2-7-3 هدفمندی بازاری.. 14 2-7-4 هدفمندی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • مبانی نظری و پیشینه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم

  مبانی نظری و پیشینه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم

  28 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل 1.2 مقدمه. 10 2.2مطالعات انجام شده خارجی 10 1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز10 2. 2. 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 15 2. 2. 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم. 18 2.3.2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 23 3.3.2 ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • مبانی نظری و پیشینه تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشور ها

  مبانی نظری و پیشینه تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشور ها

  33 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل 2-1مقدمه17 2-2کشورهای منا19 2-3دلایل اصلی افزایش قیمت های نفت.. 24 2-3-1تنگناهای پالایش جهانی. 24 2-3-2 مکانسیم تاثیر گذاری قیمت نفت بر اقتصاد کلان. 25 2-4قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل. 26 2-4-1اثر جانشینی :26 2-4-2 اثر در آمدی. 27 2-4-3 اثر چرخشی. 27 2-5 قیمت نفت و رشد اقتصادی. 27 2-6سیاست ایجاد صندوق ذخیره ارزی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران

  مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران

  40 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل 2-1- مقدمه. 11 2-2- مبانی نظری تحقیق.. 11 2-2-1- جهانی­ شدن. 11 2-2-2- شدت انرژی.. 26 2-2-3- جهانی­ شدن و شدت انرژی.. 32 2-2-4- کارایی انرژی و شدت انرژی.. 33 2-2-5-قیمت و شدت انرژی.. 34 2-2-6- رشد اقتصادی و شدت انرژی.. 35 2-3- مطالعات تجربی.. 36 2-3-1- مطالعات انجام‌گرفته در خارج از کشور36 2-3-2- مطالعات انجام‌گرفته در ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • مبانی نظری و پیشینه اخلاق و وجدان کاری

  مبانی نظری و پیشینه اخلاق و وجدان کاری

  33 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل 2-1 مقدمه................................................................................................................ 21 2-2 مفهوم کار............................................................................................................ 21 2-2-1-1 مفهوم فلسفی کار.................................................................................... 22 2-2-2 مفهوم اخلاقی کار....................................................................................... ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • مبانی نظری و پیشینه اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی

  مبانی نظری و پیشینه اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی

  39 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل مقدمه...........................................................................................................................9 2-1 بازارهای مالی و انواع آن........................................................................................12 2-1-1 بازار پول ..........................................................................................................12 2-1-2 بازار ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری

  مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری

  34 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل 3-1-مقدمه............................................................................................................................ 31 3-2-تاریخچه بهره ­وری......................................................................................................... 32 3-3-بهره ­وری، اهداف و تعاریف آن.............................................................................................. 34 3-4-بهره ­وری ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی

  مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی

  45 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل 2-1- مقدمه فصل دوم 9 2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد 10 2-3- نرخ ارز حقیقی (RER)10 2-4- رابطه نفت و نرخ ارز 12 2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی 12 2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است 12 2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی،بر اساس کالاهای ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • مبانی نظری و پیشینه اشتغال زنان در بازار

  مبانی نظری و پیشینه اشتغال زنان در بازار

  28 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل مقدمه 2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13 2-2- مروری بر تئوری‏ های تقاضای عامل کار.........................................15 2-2-1- تئوری‏ های ایستای تقاضای عامل کار...........................................15 2-2-2- تئوری‏ های پویای تقاضای عامل کار............................................22 2-3- مروری بر تئوری‏ های ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • مبانی نظری و پیشینه اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد

  مبانی نظری و پیشینه اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد

  35 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل 2-1-مقدمه. 16 2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی.. 16 2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی.. 17 2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران. 19 2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی.. 19 2-4-2- کارایی پایین سیاست های ارزی.. 20 2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز21 2-5-1-تعریف اثر اشاعه ای نرخ ارز21 2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها23 2-5-3-راهبردهای قیمت ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • مبانی نظری و پیشینه توسعه یافتگی

  مبانی نظری و پیشینه توسعه یافتگی

  29 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1.مقدمه.....................................................................................................................14 2-2. توسعه چیست ........................................................................................................15 2-3. اهداف توسعه.........................................................................................................16 2-4. مکاتب مهم توسعه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • مبانی نظری و پیشینه اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز

  مبانی نظری و پیشینه اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز

  43 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل 1- مکاتب ........................................................................................................... 11 1-1- مقدمه ................................................................................................ 12 1-2- کلاسیک ............................................................................................ 15 1-3- ساختارگرایان .................................................................................... 23 1-4- کینزی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • مبانی نظری و پیشینه اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی

  مبانی نظری و پیشینه اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی

  49 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................11 2-1- مقدمه...................................................................................................................................11 2-2-توسعه مالی.....................................................................................................12 2-2-1- توسعه مالی و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • مبانی نظری و پیشینه اثر تكانه هاي قيمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها

  مبانی نظری و پیشینه اثر تكانه هاي قيمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها

  22 صفحه بصورت فایل ورد همراه با منابع کامل مروری بر ادبیات موضوع. 6 2-1- مقدمه. 7 2-2- مباني نظري.. 7 2-2-1- تکانه نفتی.. 8 2-2-2- تأثیر تکانه­ هاي نفتی بر اقتصاد کلان. 9 2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی.. 9 2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت.. 10 2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت.. 11 2-2-3- اندازه دولت.. 13 2-2-4- تأثير تکانه­ هاي نفتي بر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • دلایل افسردگی بعضی از دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای آن

  عنوان تحقیق: دلایل افسردگی بعضی از دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای آن فرمت فایل: word تعداد صفحات: 48 ضرورت رشد اجتماعی فرزندان این آب و خاک در تحقق اهداف تعلیم و تربیت است که بلندای مرزهای آن در تمدن و نفش های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و... سیاست گذارانش هویدا می شود . بر کسی پوشیده نیست که نتیجه ی فعالیت های ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۴ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان
 • مبانی ، ادله ، وپیامدهای قاعده امکان اشرف واخس

  عنوان تحقیق: مبانی ، ادله ، و پیامدهای قاعده امکان اشرف و اخس فرمت فایل: word تعداد صفحات: 90 قاعده امکان اشرف بیانگر این معناست که در سلسه موجودات ، موجود ممکنی که از کمالات بالاتری نسبت به ممکنی که از درجات پایین تری از حیث کمال برخوردار است تقدم وجودی دارد ، به عبارت دیگر، تا ممکن اشرف پا به عرص هستی ننهد ممکن اخس پا به این عرصه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۰ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان
 • Lean Transportation Management: Using Logistics as a Strategic Differentiator

  Lean Transportation Management: Using Logistics as a Strategic Differentiator

  Title: Lean Transportation Management: Using Logistics as a Strategic Differentiator | Author(s): Mohamed Achahchah | Publisher: Productivity Press | Year: 2018 | Edition: 1 | Language: English | Pages : 292 | ISBN: 9781138592278 | Size: 5 MB | Extension: pdf This book provides an overview of the key transportation management processes from a shipper’s perspective. It enables managers to gain quick insight in the added value of transportation as a strategic differentiator, its key drivers, and guidelines on how to use them in an effective and efficient decision-making ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۰ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان
 • تولید ناخالص ملی 44 ص

  تولید ناخالص ملی 44 ص

    در حال حاضر، هنوز از نظر کشاورزی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم وبا وضع آرمانی فاصله زیادی داریم؛ اما در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،با وجود مشکلات فراوان، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی روند صعودی داشته است. این سهم از 4/8% در سال 1356 به 5/19% در سال 1367 رسیده است. سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 9/10% در سال 1355 - ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۶ آبان ۱۳۹۷  

  مبلغ واقعی : 15,000 تومان تخفیف : 20% مبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان